Jogi nyilatkozat

Tisztelt Honlap látogatónk!

Ez a Jogi nyilatkozatunk tartalmazza mindazon feltételeket, amelyekkel a Szélkakas honlapjainak tartalmát használhatja, illetve a Szélkakas alkotóinak egyedi készítésű termékeit, azok megjelenését, képét és jellemzőit közzéteheti illetve saját célja használhatja. A jelen nyilatkozatban foglalt felhasználáson kívüli minden más felhasználás tilos.

1. Az oldalak használatának feltételei

Mivel Ön ránk talált és oldalainkon böngészik, mi úgy tekintjük, hogy a honlapokra való belépéssel, a látogató maradéktalanul és feltétel nélkül elfogadja az oldal használatára és az azon található valamennyi szellemi termékre vonatkozó alábbi szabályokat. Ha ez nem így van, kérjük jelezze.

A weboldalakon található összes tartalom – beleértve a képeket, a grafikákat, a céglogót, a szöveges tartalmakat, és ezekbe bele nem értendő szöveges vagy képes elemet – a szerzők tulajdonát képezik és a szerző jog védelme alatt állnak. Az oldal üzemeltetője Szélkakas Üvegfestés , rajta kívül szerzőnek minősül személyesen  Tüttőné Takács Tímea alkotó (a továbbiakban: Szerző vagy Jogtulajdonos). Mindezen szerzői tartalmak másolása, ismételt felhasználása, ún. tükrözése (technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz történő újraközvetítése), bármilyen megosztása, a jogtulajdonos külön, kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos. Az oldalon található, az alkotókra különösen jellemző betűk, kifejezések, jellemző grafikai elemek védjegyoltalom alatt is állnak, így a jogosulatlan felhasználás nemcsak szerzői jogi jogsértésnek, hanem védjegybitorlásnak is minősülhet. Kérjük, különösen ügyeljen a szerzői jogi oltalom és a védjegyoltalom alatt álló tartalmak jogszerű használatára!

A megosztás tilalma alól kivételt képez a www.facebook.com/Szélkakas üvegfestés oldalon található képek, állapotfrissítések megosztása, ám ezen webhelyen található fotók, grafikák sem használhatóak fel előzetes engedély nélkül saját termék, webhely, facebook profil reklámozására, akár üzletszerű, akár személyes célú hirdetésről van szó. A Szerző és Jogtulajdonos szándéka kifejezetten arra irányul, hogy semmilyen szerzői jogi és védjegytartalmát a nyilvánosság felé ne lehessen felhasználni. A Szélkas üvegfestés szerzői tartalmakat, kizárólag otthon és csak a felhasználó saját örömére lehet használni.

A termékekről készült fényképeken elhelyezett vízjel, engedély nélküli eltávolítása és ezek felhasználása szintén a szerzői jog megsértést jelentik, amely komoly jogi következményeket von maga után. A jogsértésekkel kapcsolatban a szerzői jogról szóló törvény (jelenleg 1999. évi LXXVI. számú tv), a polgári jogi törvény (jelenleg módosítás alatt, korábban 1959. évi IV. tv.), valamint a védjegytörvény, a jelen általános szerződési feltételek és jognyilatkozat, és a honlapon található egyéb kikötések vonatkoznak.

2. A felelősség kizárása

A webhely Jogtulajdonosa nem vállal felelősséget az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát érő közvetett, vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely a webhelyhez való hozzáférés, annak használata, böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében keletkezik be. A felelősséget akkor is kizárja a Jogtulajdonos, ha a letöltés vagy a másolás jogszerű volt. Jogellenes letöltések, és másolások esetén a Jogtulajdonos fenntartja magának a jogot saját kárainak érvényesítésére is.

A honlap oldalon található információk minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása a webhely tulajdonosának mindenkori kizárólagos joga, amelyet előzetes tájékoztatás és időkorlát nélkül megtehet.

A webhelyhez kapcsolódó bármely más internetes oldalon található sértő, bántó vagy jogellenes bejegyzésért, tartalomért, illusztrációért az oldal üzemeltetőjét és Jogtulajdonosát semmilyen felelősség nem terheli.

3. A jogsértések jogkövetkezményei

A Szerző és Jogtulajdonos ezúton tájékoztatja a honlap látogatóját, hogy amennyiben a honlapot üzemeltető Jogtulajdonos személyesen vagy jogi képviselője útján, bizonyítható módon észleli a szerzői jogi tartalmak más nyilvános helyen történő jogtalan, engedély nélküli vagy sértő módon történő felhasználását, úgy a jelen szerződési feltételekben jogsértésenként és alkalmakként 100.000 Ft kötbért köt ki. A Jogtulajdonos feltételezi, hogy a jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, mint Szerzőnek a szellemi termékét képező tartalmakat kizárólag saját, személyes információszerzésre használja fel. A weblap üzemeltetője kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy mint Jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához és ahhoz változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő bármilyen olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével, azaz a honlapon történő böngészéssel és kifejezetten az oldalak vagy valamely grafikai tartalom saját gépre történő mentésével egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a Jogtulajdonos Szerző székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott vagy szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének, mint Szerzőnek engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként a fenti összegű, alkalmankénti kötbért, azaz napi 100.000 Ft + Áfa összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolásnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezett, átvett szövegünket, vagy bármely különálló, külön is átvehető grafikai elemet kevesebb, mint 10% módosítással használnak fel az engedélyünk nélkül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapodást, a bizonyításhoz pedig ügyvédi „print sreent” és közjegyzői tartalomtanúsítást is alkalmazunk a jogsértő költéségre, amely közokirat. A kötbér nem túlzó mértéke úgy került megállapításra, hogy tekintetbe vettük, hogy a nevezett honlapok üzleti célú, vevőszerző honlapok, amelyek a Jogtulajdonosnak bevételt termelnek. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja, a Jogtulajdonos azonban az ezen felüli más kárait is érvényesítheti.

4. Védett, egyedi termékek jellemzői

A webhely tulajdonosának egyedi termékei a következők:
Szélkakas márka-elnevezésű, különleges alkalmakra, egyedi technológiával és sajátos, az alkotóra jellemző grafikai elemekkel feltüntetett üvegfestmények

Egyedi ismertetőjel: TTT (mongram, szignó)
Az ettől eltérő árukért, melyeket a www.szelkakasuvegfestes.hu termékeként jelentetnek meg és árusítanak, a webhely üzemeltetői és az alkotók, mint a Szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Tájékoztatjuk a T. honlap látogatót, hogy a Szerzők is mindent megtesznek azért, hogy a Szélkakas a termékek minőségét védjék és fenntartsák, állandó jogi képviselővel küzdenek a szellemi tulajdont jogtalanul másolók és bitorlók ellen, kérjük, hogy amennyiben a termékeinkhez hasonló paraméterekkel rendelkező és a Szélkakas név alatt elérhető árukhoz nagyon hasonlóan vagy összetéveszthetően hirdetett terméket észlel, jelentse nekünk az alábbi ügyfélszolgálati címen: tuttotimi@t-email.hu

5. A honlapok üzemeltetője és a Szerző és Jogtulajdonos adatai (aki a jogsértés esetén a kötbérre jogosult):

Név: Tüttőné Takács Tímea
Székhely: Kaposvár Városház utca 1/4
Adószám: 8386520167
Képviselő:  Dr. Németh Gabriella

Ügyfélszolgálati e-malcím: info@szelkakasuvegfestes.hu